Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Постинг
06.11.2016 23:02 - ИЗБОРЕН КОДЕКС (извадки)
Автор: andri Категория: Лайфстайл   
Прочетен: 842 Коментари: 1 Гласове:
4

Последна промяна: 07.11.2016 11:00

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg


                                      imageЛюбопитни извадки от изборния кодекс в сила от 2014 година...и ново изменените от 2016 г.
(новите изменения, жалко за изгубеното ни право да избираме дали да гласуваме или не... новите промени с "благословията и теслата" на г е р б - се приеха не според регламента който е 2 седмици, а ВЕДНАГА което не е конституционно и незаконно. Така процедират тоталитаристите от г е р б.)

                        СТАВАМЕ ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА С НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, приети на секундата. Толкова ли ги е страх герб че - ще изгубят властта, която си купиха задкулисно?)


Народа казва:  на сила хубост не става и силата - права не дава!
Но, в една тоталитарна държава -  властта решава!! Народът само се...подчинява!
Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.......  новиТе   поправки влезли в сила в деня, когато са  направени от НС  -  на 26.май 2016 г. ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО


Чл. 1. Този кодекс определя организацията и реда за произвеждане на избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства, както и условията за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства.

Чл. 2. (1) Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.
(2) Всеки избирател има право на един глас.
Чл. 3. (1) Право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

ЧЛ. 3 ИЗМЕНЕН ТАКА:
старият член.
(3) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира членове на Европейския парламент от Република България, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз,


новият член 3-ти :

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.
(2) Всеки избирател има право на един глас.


изменението на чл. 5

Чл. 5. Изборите се произвеждат в един неработен ден за цялата страна.ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

Чл. 6. (1) Изборите за президент и вицепрезидент на републиката се произвеждат едновременно по мажоритарна изборна система с национални кандидатски листи на партии и коалиции от партии и независими кандидати.
(2) Президентът и вицепрезидентът се избират от една кандидатска листа.

ИЗБОРНИ КНИЖА

Чл. 12. (1) Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборните книжа за всички видове избори и ги обнародва в "Държавен вестник".
(3) В случай че се установи непълнота или техническа грешка в изборните книжа, Централната избирателна комисия извършва поправка не по-късно от 55 дни преди изборния ден и я обнародва в "Държавен вестник".

ИЗБОРНА КОМИСИЯ
Статут на членовете

Чл. 19. (1) При изпълнение на своите функции членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(2) Членовете на избирателните комисии не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪЦИТЕ

Чл. 40. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.
(2) Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.
ЗАЛИЧАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ДОПИСВАНЕ

Чл. 46. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци. Информацията се предоставя съответно 55 и 15 дни преди изборния ден.
(3) В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.


ВПИСВАНЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Чл. 47. Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, но има право да гласува, се вписва в списъка от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес, а гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който в срок е подал декларацията по чл. 59, ал. 1 или по чл. 63, ал. 1 - по заявения от него адрес на пребиваване.

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) (1) Списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 7 се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.
(2) Всяко лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от списъка по ал. 1 с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството.
(3) Заявлението се подава в срок до три дни от публикуването на списъка по ал. 1 и съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка.
(4) Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
(5) Отказът за заличаване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
(6) Избирател, който е заличен от списъка по ал. 1, се вписва в избирателния списък от органите по чл. 40, ал. 1 до предаването на списъка на секционната избирателна комисия въз основа на съответното решение за заличаване от списъка.

Направих проверка и намерих че, не е спазен закона за личния принос и гласуването по съвест. С вменението че всеки български поданик трябва да изпълни гражданския си дълг  властимащите тоталитаристи приеха изменение на изборния кодекс в противоречие на българската конституция. Но, тъй като в България няма съдебна система която да работи в името на народа и тъй като в бг- конституцията пише че властта произтича от народа, с всяка тоталитарна забрана която ни задължава с нещо отнасящо се до политиката на държавата, е недемократично.

ВЕЧЕ С ТАЗИ ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ КЪМ ПОЛИТИЦИТЕ СТАВАМЕ ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА, А НИЕ - ГРАЖДАНИТЕ Й - РОБИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ГРУПИРОВКА.

(сори, за грубата ми преценка, но съм убедена че, с всяко узаконяване на "задължително гласуване" или задължително осигуряване сме на път към тоталитаристичен режим, какъвто имаше Тодор Живков и прочие - герб, бсп, дпс и др.(

Българите искат промяна...и как ще стане тя? ако тоталитаризма и комунизма ни завладеят отново?
Гласувай:
4
0


Вълнообразно


1. dalida - Внимание! Вижте чл. 2 ал. 3....който не е български гражданин.....има право да...
07.11.2016 08:15
Чл. 2. (1) Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

(2) Всеки избирател има право на един глас.

Чл. 3. (1) Право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(3) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин,
има право да избира членове на Европейския парламент от Република България, ако е навършил 18 години към изборния ден включително,
не е поставен под запрещение,
не изтърпява наказание лишаване от свобода,
има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз
-------------------------
прочетох целия кодекс и никъде не видях, че гласуването е задължително. Няма такова нещо!! И в конституцията - също няма.

И...не съм съгласна изборите или референдумите да са задължителни, защото ще са противоконституционни и ще ни отнемат правото да гласуваме по съвест...демокрацията отива на майната си, и всяко задължение ни отнема СВОБОДАТА САМИ ДА РЕШАВАМЕ, кое е добро за нас и държавата.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: andri
Категория: Лайфстайл
Прочетен: 664732
Постинги: 203
Коментари: 827
Гласове: 7730