Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.06.2014 10:41 - БКП и разклоненията й след 1989 г.
Автор: andri Категория: Политика   
Прочетен: 1171 Коментари: 3 Гласове:
9

Последна промяна: 07.06.2014 07:29

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
                                                           УСТАВЪТ НА БКП

                                              архив от 2008 г.
ВЪВЕДЕНИЕ

Българската комунистическа партия е същата, която предатели и контрареволюционери, овладели върховете й, се опитаха да унищожат на 3 април 1990 година. Тя изключи от редовете си тази бандитска шайка и продължава високо да носи знамето на Марксизма-ленинизма. Тя ръководи и направлява – СБПФК и младежката комсомолска организация.

Българската комунистическа партия е предният организиран отряд на работническата класа в България. Тя има за крайна цел осъщестяването на социализма и комунизма. В дейността си БКП се ръководи от марксистко-ленинското учение, позволяващо й ефективно да защитава интересите на работническата класа и на всички трудови хора от градове и села и правилно да решава задачите, които общественото развитие поставя. В настоящия исторически етап БКП ще ръководи борбите на работническата класа и на трудовата интелигенция против политическия, икономическия и духовния гнет във всичките негови форми. Тя е страж на народните свободи и националната независимост. БКП ще води борба против раздухването на взаимна вражда между народите, против неравенството, шовинизма и ще стои на почвата на международната солидарност на трудещите се от всички страни.....


чл.1. Член на партията може да бъде всеки български гражданин, който признава програмата на партията, работи в една от нейните организации, подчинява се на взетите решения, плаща членски внос и не членува в други политически партии.

.....Всеки, който желае да влезне в партията, трябва да представи препоръки от двама членове на БКП, които имат поне едногодишен партиен стаж и го познават лично в течение не по-малко от последната година....

Желаещите да постъпят в партията от населени места, в които няма изградена партийна организация и нямат поръчители, преминават едногодишен кандидат партиен стаж. До създаване на партийна организация в населеното място такива членове се водят на индивидуален отчет към ЦК.

След приемането му в БКП получава партийна членска книжка.

.....Изключвнето на БКП се решава от общото събрание на ППО, в която членува. Решението за това влиза в сила след като то бъде утвърдено от РК, ГК, ОК. Ако съответният комитет намери за необходимо, решението за изключване от БКП се публикува в партийните органи.

СТРОИТЕЛСТВО НА БКП. ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ДЕМОКРАЦИЯ.

чл.10. При организационното изграждане на партията за ръководство служи демократичният централизъм, който означава:

а. Изборност на всички ръководни партийни органи от долу до горе.

б. Периодично отчитане на партийните органи пред съответните партийни организации.

в. Желязна партийна дисциплина и подчинение малцинството на мнозинството.

чл.13. Изборът на ръководни органи на БКП става чрез явно гласуване от присъстващите членове или делегати. Всеки член или делегат има право да прави мотивиран отвод на посочените кандидати. За избрани се считат ония кандидати, които получат най-много гласове.

чл.24. Централният комитет на БКП ръководи през времето между конгресите цялата работа на партията, представлява партията в отношенията й с другите партии, организации и учреждения, организира различни учреждания на партията и ръководи тяхната дейност, назначава редакциите на партийните издания, които непосредствено ръководи, дава разрешение за издаване на областни органи, като контролира и утвърждава редакторите, завежда централната каса на БКП.....


ОБЛАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БКП

чл.25. Върховен орган на Областната организация е областната конференция, а през времето между конференциите – Областният комитет. В своята дейност те се ръководят от решенията на ЦК на БКП строго спазвайки устава на БКП....


ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БКП
чл. 37. Първичните партийни организации на БКП се учредяват по местоживеене съгласно ЗПП. ППО се създава при наличието на не по-малко от трима членове на БКП. Там, където няма трима души, а се наложи да се създаде структура на БКП, РК или Областният комитет на БКП определят отделни членове на БКП като пълномощници на РК или на ОК на БКП и им възлагат задачи да намерят още двама души, с които да учредят ППО на БКП. До тогава той – пълномощникът, ще отговаря за цялостната работа на партията в това населено място. ППО се увтърждават от РК или от ГК, или от ОК на БКП.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПАРТИЙНАТА ДИСЦИПЛИНА

чл.41. Първото задължение на всички членове на БКП и на всички организации на БКП е: Запазване единствоно на партията, да водят безпошадна борба с най-малките опити за двуличие, фракционна борба, разцепление и да провеждат партийна дисциплина.


СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

чл. 46. Символите на БКП са Червено знаме със сръп и чук, символизиращи единството на трудовия народ.


ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БКП

чл.50. БКП може да прекрати дейността си при

а. Сливане или вливане с други партии.

б. Саморазпускане, което може да бъде одобрено само от конгрес, за което трябва да гласуват две трети от делегатите на конгреса или от Националното партийно събрание.

в. Разпускане с решение на Върховния касационен съд.

Уставът е приет от ХVІІІ конгрес на БКП, проведен на 21.VІІ.2001 г., актуализиран е от Националното партийно събрание, проведено на 31 юли 2004 г. на Бузлуджа и 22-рия конгрес на БКП, проведен на 20 март 2010 г.

---------------------------------------
           imageКакво е впечатлението ми от този устав и отражението му върху другите политически партии и движения У нас:

1. Всяка политическа партия се основава на основата на БКП, като взима най-ярките й черти (присвоявя си ги) и изгражда структурите си на тази база.
Първата "нова" партия е БСП, която 80% имитираше поведението на своята кърмилница БКП, с малки изменения и допълнения към устава си.
Втората такава политическа партия е СДС и производнине й, която също черпи сили от БКП и която произлиза от БКП.
Третата "сила" у нас е ДПС - партията на депресираните политически сили (ДПС) а не както лидерът (бившия) определи името на партията - движение за права и свободи - ако беше така името трябваше да се изписва ДЗПС. Така е правилно.

ДПС според конституцията на България така както сега се изписва и тълкуват инициалите й се явява като противоконституционна, Защото в БЪЛГАРИЯ няма етнически общества, които по паспорт да не се водят българи.
И
защото по Конституция :

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 11.
(1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.
(3) Партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.
(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.

Чл. 12.
(1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.
(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.
Чл. 13.
(1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

--------------------------
Четвъртата партия която прилича на БКП е ГЕРБ, тъй като лидерът й е бил член (или все още е) на БКП, знае как да се слее с почти всички изисквания на партията майка за да остане на власт во веки и веков.

Пета,шеста и т.н. партии произлезли от БКП - знаем ги само от показателните акции на медии и мултимедиите у нас. За тях малко се пише, защото никога не са били в изпълнителната власт и никога няма да бъдат, предполагам - не защото са некадърни, а ЗАЩОТО са НЕИЗВЕСТНИ.

САМО МНОГО ИЗВЕСТНИТЕ "БИВШИ" членове на БКП могат да влизат в управлението на държавата независимо че са били шутове или охранители, пожарникари или строители, зидари или монополисти.

Земетресения стават по Земното кълбо откакто свят светува.
Земетресения обаче в политиката много рядко ще се случват, защото от 1956 година насам единственото партийно звено на работническата класа по села и градове са научени всичко да им се поднася на готово. Мозъкът на тези хора не е приучен да мисли. Затова те искат да са свободни, но заробени в едно и също предприятие и никога да не бъдат уволнявани или изгонени от работа. Свикнали да работят едно и също нещо, да получават едни и същи пари или помощи, тези хора никога няма да бъдат конкурентноспособни ако не наложи да влагат своя ум в работата, която умеят години наред.

Когато научиш едно дете да получава всичките си блага на готово, то и като порастне прави същото, иска наготово всичко. Не желае да се учи или пък да мисли, как да се справи със собствените си проблеми.

Така всички новоизлюпени политически партии след 1989 година, взеха по-врапиращите елементи от БКП и ги закодираха в "новите" форми на управление.
Която и партия да се запише във властта, не е по-различна от БКП, защото както и в устава е споменато, партията трябва да се "грижи" за своите членове и за "народа-по-точно за работническата класа, която всъщност вече промени своя облик с нов: по-модерен и прозападен (ходи в чужбина свободно може да харчи парите си, вози се в западни и американски автомобили - тези привилегии през тошово време им бяха ЗАБРАНЕНИ. Днес работническата класа разполага със своята свобода и я използва както й се иска без политиката на държавата да им пречи.

Днес в ХХ1 век имаме всичката свобода на света, но не ни изнася да влагаме собствен ум в работата си, защото наготово е по-лесно, и защото да обвиняваме някой друг за нашето нещастие е по-изгодно.

Ако всеки българин, независимо какво име носи (ерменско, цигански, турско или каквото и да е), щом притежава български парспорт се замисли и успее да организира работата си така че, да може без чужда помощ да излезе от кризата в която се е набутал сам, България ще се оправи много бързо и икономиката и политиката ще са двете неща, които ще се справят със създадената изкуствена "криза", която облагодетелства единствено богатите индустрии.Целият устав е тук:
http://archivek-p.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BA%D0%BF/
Гласувай:
10
1


Вълнообразно


1. andri - Лидерът на ГЕРБ също е "бил" член на БКП, като охранител на главния Тодор Живков
01.06.2014 10:48
до свалянето му от поста министър-председател на България.
Лютви Местан (не е българско име), но е с български паспорт, макар че се пъчи като че ли е от Турция и е роден там, сякаш Българската Конституция не се отнася за него и партията на която е "лидер". Добре би било да научи конституцията наизуст и когато я осмисли да преименува партията си или да я промени изцяло.
Защото тези инициали означава Депресирани Политически Сили - ДПС.
цитирай
2. minevv - ох
01.06.2014 11:16
защо бъркате идея с реализация???
цитирай
3. djem - Борисов си е комунист и в червата,
01.06.2014 14:11
та нали партията му се "бореше" за монополизиране на икономиката, така както беше през 80-те години на миналия век.

Днес обаче,
Имаме експертно правителство а не партийно. И...това обстоятелство не се харесва на комуниста - пожарникар Бойко Борисов?
Да, видяхме на какво бе способен един охранител - рекетьор, като бе на власт. Втаса и превтаса, особено се провали в енергетиката и ...сега има нахалството да повдига вот на недоверие срещу кабинета Орешарски точно с темата, която го свали от власт. Този или е ненормален или е отвратително нахален.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

Календар
«  Юли, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031