Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.01.2016 16:01 - ПРЕВРАТЪТ на 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944 година.
Автор: andri Категория: Лайфстайл   
Прочетен: 4872 Коментари: 6 Гласове:
15


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 

                                  "Геноцидът и Холокостът над българите"
                                                   Георги Войнов.


ПАЛАЧИТЕ
Кимон Геор­гиев* - министър-председател; Антон Югов - министър на вът­
решните работи и член на Политбюро на ЦК на БРК(к); Георги
Петров - член на Политбюро на ЦК на БРК(к); Трайчо Костов;
Никола Гаврилов; Петко Кунин; Минчо Нейчев; Георги Чанков;
Владимир Димчев; Върбан Ангелов; Добри Терпешев; Георги Ди­
митров; Васил Коларов; Цола Драгойчева; Александър Оббов;
Адам Трънка*; Димитър Ганев; Вълчо Червенков;Титко Черно-
колев; Менахем Файонов*; генерал-лейтенант Добри Терпешев;
д-р Любен Герасимов; д-р Иван Пашов; Стефан Тончев; д-р Ми­
хаил Геновски; Иван Харизанов; Георги Кулишев; Васил Юру-
ков; генерал Мархолев; Здравко Митовски; Димитър Братанов;
Иван Попов; Райко Дамянов; Георги Дамянов; Владимир Поп-
томов и други подписвали директивите и решенията на ОФ, ЦК
на БРП(к); БЗНС, Народен съюз „Звено" и БРСДП

Тези и други ръководители и членове на репресивния апарат на тота­
литарната комунистическа диктатура са провеждали геноцид-
ната антибългарска политика, диктувана от Москва.

КЪРВАВИЯТ ТЕРОР.Започва невиждан кървав терор, като без съд и присъда са
избити десетки хиляди хора. На първо място според указанията
на комунистите това са хора от интелигенцията и управляващи­
те до 1944 г. - учители, кметове, полицаи, висши офицери, тър­
говци, адвокати, съдии, по-богати българи, членове на патрио­
тични организации (легионери, бранници и др.), свещеници и
други. Непосредствените извършители на престъпленията са
лумпени от комунистическите партизански банди, евреи - цио-
нисти и комунисти от бойните групи на БРП(к) и РМС, пълно­
мощници на руското НКВД, криминални елементи, освободени от затворите, и хора от утайката на обществото, жадни за мъст и примитивен реваншизъм."


АРЕСТИТЕ.Започнаха веднага арестите. Бяха освободени от затво
рите политически затворници, но също и обикновени престъп
ници, които бяха рекрутирани в Народната милиция, заела мяс
тото на полицията. Бяха задържани незабавно всички министри
от правителствата, следвани едно след друго по време на вой
ната, включително и тези, които бяха обявили война на Герма
ния; всички журналисти от всички партии; много от офицерите
с изключение на членовете на Отечествения фронт. Полицията
бе унищожена за кратко време, нападнати бяха магазините и скла
довете; започнаха нощните извеждания от къщите. Никой не зна
еше дали на следващия ден щеше да бъде жив и в дома си, както
е правилото на всяка „народна демокрация".

КЪРВАВАТА БАНЯ
„Кървавата баня" се развиваше в грандиозни мащаби в ця­
ла България. Официалната цифра, съобщена от правителстве­
ните власти няколко години по-късно, бе 138 000 души за една
страна от седем милиона жители. Но действителните цифри са
по-високи. След като затвориха границите, започна „масовата
чистка..."

В следващите 3-4 месеца след 9 септември 1944 г. са извър­
шени най-големите престъпления от страна на комунистите. Във
всички села и градове - училища, затвори и казарми били пре-пълнени с арестувани хора, към които били отправени абсурдни
обвинения от типа на: „отговорен за катастрофата", „отявлен
фашист", „народен враг", „капиталист" и така нататък. След ка­
то били извършени тези масови арести, в продължение на мно-
го дни арестуваните били подложени на нечовешки мъчения, бой,
душене, пускане на ток и други. След това дошла кодирана за­
повед от София, която гласяла: „Докарайте арестуваните в Со­фия!" Това била паролата на комунистите всички арестувани да бъдат избити и разстреляни без съд и присъда!


В дневника на д-р Найден Найденов (съратник на Иван Багрянов) има един доста показателен епизод, който описва точно
как комунистическите лумпенизирани банди са се държали с хо­
рата по време на „революцията" на 9 септември 1944 г.:
„... Из града се движат на групи младежи с шмайзери в ръ­ка, надавайки дивашки викове. По „Пиротска" срещнахме ня­колко такива групи. Баща ти поиска да се върнем веднага в къ­щи, но аз настоях и отворихме магазина, аз поставих на нашия
трикольорното знаме... В това време откъм църквата „Св. Нико­ла" се зададе голяма група младежи, между които имаше и ня­колко цигани. Те надаваха някакви зверски викове и размахваха над главите си шмайзери и ножове. Като дойдоха пред нашия
магазин, забелязали трикольора, спряха се и започнаха да се нах­
върлят върху мен (майката на доктор Найденов) с ругатни. Ня­кои извикаха: „Къде ви е червеното знаме? Веднага да свалите този буржоазен парцал!"

РЕПРЕСИИТЕ. В репресиите и избиванията се включват особено активно
лица, като: Антон Югов - министър на вътрешните работи; Давид Елазар - партизанин от бригада „Чавдар"; Тодор Живков - тогавашен служител в МВР; Лев Главинчев - по-късно пол-ковник в МВР (собственоръчно убил над 250 души!); Хенрих Коен - следовател от ДС; Бачи Зеев* (Изидор Леви) - агент на Берия и ръководител на следствието към ДС; майор Аврам Ми­хов - офицер от ДС, бивш политкомисар от врачанския парти­зански отряд „Гаврил Генов"; Рако Аврамов - партиен секретар на БРП (БКП) в Коларовград (Шумен); полковник Валери Таджер; Исак Елизер Франсис, Матю Кербел, Жак Натан Примо (по-късно член на ЦК на БКП); Давид Буко Коен -
служител в МВР (ДС); Ешуа Кемалов Декало, Анжел Вагенщайн, Георги Боков (баща на Филип Боков от БСП); Премянов-старши (баща на Красимир Премянов от БСП); Гео Зайков Пирински (баща на Георги Пирински от БСП - понастоящем председател на Народното събрание); Панайот Каракачанов (ба­ща на Красимир Каракачанов от фалшивото ВМРО); Давид Овадия - партизанин-терорист; Раймонд Вагенщайн, Изидор Соломонов, Димитър Насимов Аврамов (Давид Насим Авраам)

Всички гореизброени лица би­ли членове на БРП (к), по-късно преименувана в БКП. За това с какво са се занимавали горепосочените комунис­тически лумпени, палачи и садисти споменава един от сътруд­ниците на Лев Главинчев:
УБИЙСТВАТА. „... В началото арестувахме само офицери, министри, бив-
ши управници, търговци - изобщо богати хора. Министър на МВР беше Антон Югов, партизаните станаха началници, полит-затворниците - също, а криминалните станахме обикновени „гвардейци". Главният щаб на „гвардията" бе хотел „Славянска беседа" - бивш щаб на германските войски. Аз бях пряко подчи­нен на Лев Главинчев, един от най-жестоките убийци по онова време. Отделът, ръководен от него, беше от 29 души, които се разделяха на групи от двама или трима, като при акция за арес­туване вземаха и войници от дадените за охрана на военното министерство. Освен със „Славянска беседа" „гвардията" раз­полагаше и с „Дома на слепите", затвора, ареста на Съдебната
палата, сградата на „Московска" № 5, както и някои други сгра­ди, една от които на улица „Княз Александър I" - по-късно тя стана банка.
Още на 9 септември към обяд докараха двама от регентите - принц Кирил и генерал Михов. Докараха ги с лека кола, а ги откараха към затвора с жандармерийски черен автобус с дълги седалки от стена до стена. Пак в „Славянска беседа" доведоха генерал Петър Цанков, началник на Школата за запасни офице­ри (ШЗО). Наши „гвардейци" го убиха с чук в главата и хвърлиха трупа му от петия етаж - уж се е самоубил. Бяха убити и други хора, имената не им помня, а и никой не ми ги е казвал. „Гвардейците" ходехме на различни адреси, арестувахме хора, ала има­ше случаи, ако в къщата, дето извършвахме ареста, нямаше дру­ги и ако беше вечер, да убиваме арестуваните още там. Убиване­то ставаше с чук или заколване с права лопата...... Арестуваният обикновено не протестираше. Но ако протестира, го убивахме. Имаше такъв случай - човекът беше много богат, живееше на площад „Сла­вейков" и улица „Солунска". От касата извадихме над 20 килог­рама злато, диаманти, златни часовници, пръстени, пари. Жена му започна да вика: „Грабители,разбойници!". Главинчев я зас­треля, а след като видя, че човекът мълчи, свалил глава на гър­дите, написа протокол, в който отбеляза, че е намерил 10 мили­она лева, а те бяха повече, и не вписа нищо друго, накара човека да го подпише и го застреля. После си напълнихме джобовете - кой колкото може да вземе. Главинчев* сложи останалото в ед­но куфарче, а пък 10-те милиона отброи и постави в пакет, който даде на Коце Испанеца да ги предаде в Дирекцията на милици­ята. След това заключихме апартамента и си излязохме. Едва
късно вечерта са изнесли труповете. Арестувахме хора навсякъде - в София, в Банкя, в Бояна, в провинцията. Може би от всеки 10 души убивахме по 6 или 7.
Някъде през ноември 1944 г. ни пратиха на фронта да арестува­ме офицери...
На 25 септември 1944 г. вестник „Работническо дело" (ор­ган на комунистическата партия - БРП), в уводна статия, озаг­лавена „Отмъщение", отправя следния призив към комунистите и членовете на ОФ: „Стреляйте верно, забивайте ножа по-дъл­боко! Дръжте здраво пушките в ръцете си! Крачете смело срещу врага! Унищожавайте го безпощадно! Той не заслужава никак­ва милост - дори и оная към едно пребито куче!"...
Така бе благословен, поощрен и инспириран жестокият те­рор, залял с кръв България след въоръжения преврат на комунистите.
Различни източници посочват, че в периода 1944-1945 г.
комунистите избиват без съд и присъда между 25 000-35 000
души, които са цветът на нацията. Съюз „Истина" разполага с
документи и свидетелства за около 25 000 избити след 9 сеп­тември 1944 г. и около 250 000 репресирани в лагери и затвори,където има данни за убити още над 1000 души, и то по най-зверски начин......

ГАВРАТА
Когато сухата яма пое четиридесетте човешки трупа, отгоре хвърлиха царевични снопи и буци пръст...
На връщане екзекуторите пяха:
"Ний идем бодри партизани
народни верни синове!..."

Гавра с чистотата на българската реч. Те не бяха бодри, а пияни, не бяха верни, а варвари, не бяха синове, а изчадия - потомци на Юда!
След кървавата жътва започна тържественото празнуване на 7 ноември..."Епилог:

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.

(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.


Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:

1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;

2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;

3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения “Народен съд”;

4. моралния и икономическия упадък на държавата;

5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;

6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;

7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;

8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;

9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия

(2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:

1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;

2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека.....из "Превратът на 9-ти септември 1944 година".
Гласувай:
18
3


Вълнообразно


1. andri - Както казах преди малко в един блог на наш съблогер
08.01.2016 16:06
ТЕРОРЪТ пол няма!

Терорът съществува още от римско време, когато заради неподчинение са разпънали Христос на кръст. Терорът е най - голямото зло на пранетата ни от векове насам.

Но, най - голям терор има по време на война!

цитирай
2. appen13 - Малко и крайно недостатъчно разстрелваха около 9-ти септември 1944 г.
08.01.2016 17:00
Малко и крайно недостатъчно разстрелваха около 9-ти септември 1944 г. про-германската и про-нацистка българска прислуга и българските колаборационисти обслужващи Третия райх !
цитирай
3. kozme - Я,вижте как комунистите са гласували с минуси
08.01.2016 18:15
защо така бе "другарчета".
Сегашното поколение не е виновно за терора на предците си. Не е нужно да си придавате важност!

"революционерите" от времето на геноцида над българите не могат да се примирят че, дневниците и летописите от времето на Сталин, Хитлер и Инквизицията се пазят, но и се разпостраняват свободно в интернет.

цитирай
4. krumbelosvet - Добре, живейте си с омразите от сините митинги.
08.01.2016 18:43
Между това, банките, търговията и естествените монополи минаха в ръцете на вашите възлюбени. Ние вече не произвеждаме нищо. Зеленчуците ни са вносни! Но, радвайте се, времето е ваше. Радвайте се.
Никакъв геноцид след 9-ти септември не е имало. По искане на съюзниците, са осъдени САМО отговорните за обявяването на война на САЩ и Англия, и за техните бомбардировки с хилади жертви. По онова време интелигенцията не само у нас, но и в Щатите е ЛЯВА, затова там сенаторът Макарти отмени демокрацията докато ги изплаши. И успя! Великия народ клекна пред фашиста. Май до днес.
цитирай
5. bgman13 - 25 000, 35 000, 138 000 !!!!!! ???...
09.01.2016 01:40
25 000, 35 000, 138 000 !!!!!! ??????

Жено, виж та се прегледай, че може да е некоя лоша болест! При такива цифри, дали във всяко градче, няма да има поне милион българи, които и до днес жалят конкретни свои близки и да разказват на останалите един през друг. И щяха да го разказват и по времето на комунизма, пък аз нищо не съм чул.

Това дето съм чул, е че майка ми жали за триста декара земя, национализирана, плюс един етаж от къща, плюс кравите с колата. Чул съм също и че вуйчо ми е бил в Белене. После са го пуснали от Белене. А дядо ми е бил полицай по време на септемврийското въстание - баш в северозападна България и си умре най-спокойно седемдесетте години. Никой не го е закачал, даже и пенсия му даваха.
цитирай
6. kvg55 - Ако през периода 1945-1989 година е ...
14.01.2016 23:57
Ако през периода 1945-1989 година е имало геноцид и холокост над българите, то защо към края на 1989-та година населението на България гонеше девет милиона?
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930